Geplande wandelingen:Op deze pagina vermelden we de wandelingen voor de komende periode. Meer informatie over de wandelingen kan verkregen worden via activiteiten@hccnet.nl. Voor alle wandelingen geldt dat er naar gestreefd wordt dat er aan begin en einde en indien mogelijk ook onderweg horeca aanwezig is. De lengte van de wandelingen wordt bepaald door de organisator van de desbetreffende wandeling, we streven naar 15 tot 18 km hoewel ook kortere of langere wandelingen mogelijk zijn


  
De volgende personen plannen een wandeling:-  Home - Tweede Zondag Wandeling - Derde Zondag Wandeling - Links -


wpd2b20e60.gif

Maand:

2e zondag:

3e zondag:

oktober

Corrie en Ria

Rita

november

Arno

Johan en Anette

december

Ton

Emma

Januari 2017

Wil

nnb